Home » Home

Home

134 oorlogsslachtoffers uit de woonkernen
van de gemeente Geldermalsen
krijgen een gezicht

1939-1949

Herdenkingsmonument te Enspijk

Vraagt u zich op 4 mei ook wel eens af hoeveel door oorlogsgeweld om het leven gekomen inwoners van uw stad of dorp wij eigenlijk herdenken, wie het waren en hoe ze om het leven kwamen? Zie hier wat deze overpeinzing tot gevolg kan hebben.

De Beusichemse docent Richard van de Velde organiseerde in april 2008 een indrukwekkende onthulling van een plaquette voor twee gesneuvelde leden van de Prinses Irene Brigade in Boven-Leeuwen (zie zijn website www.prinsesirenebrigade.nl/laatstenieuws.htm). Op het oorlogsmonument waarop deze plaquette werd aangebracht, stonden veel namen en data van omgekomen burgers uit Boven-Leeuwen. Bij navraag hierover bij de plaatselijke Stichting 4 en 5 mei, raakte hij erg onder de indruk van de verhalen over de wijze waarop deze personen om het leven waren gekomen.

Van de Velde kwam toen op het idee om onderzoek te doen naar de oorlogsslachtoffers in de gemeente Culemborg. Al snel bleek dat noch bij bij de Gemeente Culemborg, noch bij de oudheidkundige kring Voet van Oudheusden en zelfs niet bij de Oranjevereniging Culemborg & Oranje, die jaarlijks de dodenherdenking organiseert, nauwelijks kennis hierover voorhanden was. Er zat niets anders op dan zelf maar op onderzoek uit te gaan. Een herdenkingsbericht in een oude Culemborgse Courant uit 1946 bracht hem op het spoor. In zijn speurtocht in archieven kwam hij echter nog tientallen Culemborgse oorlogsslachtoffers op het spoor. Zijn bevindingen kunt u bekijken op: www.oorlogsslachtoffersculemborg.nl. Aangemoedigd door dit succes en de vele positieve reacties die hij hierop kreeg, startte hij in 2010 eenzelfde onderzoek naar oorlogsslachtoffers in zijn gemeente Buren: www.oorlogsslachtoffersgemeenteburen.nl.

Op deze website staan sinds maart 2012 de 134 namen van de tot nu toe opgespoorde en onderzochte slachtoffers uit de woonkernen van de gemeente Geldermalsen en worden ook de droeve omstandigheden vermeld, waaronder zij om het leven zijn gekomen. De huidige gemeente Geldermalsen met zijn elf dorpen, bestond voor de oorlog uit vier gemeenten: Geldermalsen (met Meteren), Deil (met Enspijk, Rumpt en Gellicum), Beesd (met Rhenoy en Acquoy) en Buurmalsen (met Tricht). Bij het speuren naar de namen in deze gemeenten roept hij vaak assistentie in van genealogiespecialiste Ludmilla van Santen. Uw hulp is echter ook onmisbaar! Zie de Hulp gevraagd-button hiernaast.

Al decennialang mogen wij ons in Nederland verheugen over het feit in een vrij land te leven. Zij die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben, zullen het meest beseffen wat dat betekent. Ook de samenleving van de Geldermalsense woonkernen hebben daarvoor in de jaren 1940-1945 een hoge tol betaald. Vandaar dit digitale monument met de namen van door oorlogsgeweld omgekomen inwoners uit deze gemeente.

Op deze website staan sinds maart 2012 de 134 namen van de tot nu toe opgespoorde en onderzochte slachtoffers uit de woonkernen van de gemeente Geldermalsen en worden ook de droeve omstandigheden vermeld, waaronder zij om het leven zijn gekomen. De huidige gemeente Geldermalsen met zijn elf dorpen, bestond voor de oorlog uit vier gemeenten: Geldermalsen (met Meteren), Deil (met Enspijk, Rumpt en Gellicum), Beesd (met Rhenoy en Acquoy) en Buurmalsen (met Tricht). Bij het speuren naar de namen in deze gemeenten roept hij vaak assistentie in van genealogiespecialiste Ludmilla van Santen. Uw hulp is echter ook onmisbaar! Zie de Hulp gevraagd-button hiernaast.

Al decennialang mogen wij ons in Nederland verheugen over het feit in een vrij land te leven. Zij die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben, zullen het meest beseffen wat dat betekent. Ook de samenleving van de Geldermalsense woonkernen hebben daarvoor in de jaren 1940-1945 een hoge tol betaald. Vandaar dit digitale monument met de namen van door oorlogsgeweld omgekomen inwoners uit deze gemeente.

Zolang je naam genoemd wordt, leef je voort.

Mocht u onvolkomenheden op deze website tegenkomen, zaken die onvermeld zijn of over geschriften of fotografisch materiaal beschikken, die een aanvulling voor dit document kunnen zijn, stelt u zich dan via de contactknop op deze website in verbinding met de samensteller Richard van de Velde.

Om het zoeken op deze website te vergemakkelijken, kunt u gebruik maken van onderstaande zoekmachine:
Loading

Een woord van oprechte dank aan alle familieleden van de slachtoffers die op deze website worden gememoreerd. Dankzij hun aangedragen kennis en fotomateriaal is deze website gerealiseerd.